Μήνας: Ιούλιος 2018

Διαχείριση Επισκεπτών

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κάθε διαδικασία ασφάλειας, η πρόσβαση των επισκεπτών σε ένα κτίριο ή οποιαδήποτε φυλασσόμενη εγκατάσταση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει τον αξιόπιστο έλεγχο ασφάλειας, αλλά και παράλληλα να προσφέρει στον επισκέπτη μια εμπειρία που δεν θα είναι αρνητική. Στο παρόν άρθρο θα δούμε συνοπτικά τις βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης των […]

Περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία: αναγκαίο προσόν του προσωπικού ασφαλείας

Μαθαίνουμε να μιλάμε αλλά όχι να επικοινωνούμε, και αυτό μας έχει οδηγήσει σε τόση χωρίς νόημα προσωπική και κοινωνική δυστυχία –Viki Robin Ανδρέας Δ. Κωνσταντακόπουλος – Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας (Εν.Δι.Ε.)   Η μεγάλη αύξηση των αναγκών ασφαλείας “απεγκλώβισε” το προσωπικό των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) από τα τείχη μεγάλων εγκαταστάσεων […]

Περισσότερα
Back to top