ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συστήματα Συναγερμού – Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Ο κεντρικός σταθμός της Protection Plus Security με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει, αξιοποιεί πλήρως το σύστημα συναγερμού που είναι τοποθετημένο στο χώρο του συνδρομητή.
Τα μηχανήματα του κεντρικού σταθμού τα οποία υποστηρίζονται από δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάλογο ειδικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει διεκπεραιώνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.
Οι τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες συνδέεται το σύστημα συναγερμού του συνδρομητή είναι ψηφιακές και συνοπτικές. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τυχόν προβλήματα επικοινωνίας και εκμηδενίζεται ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και κέντρου.

Δυνατότητα Παροχών Του Κεντρικού Σταθμού Προς Τους Συνδρομητές

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο του προστατευόμενου χώρου  προήλθε.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού υπό απειλή
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής .
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες.  Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή.

H Protection Plus Ειδοποιεί την Άμεση Δράση ή τον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, ο οποίος ενημερώνει τον σταθμό ελέγχου για την εξέλιξη της καταστάσεως.

Κάμερες

Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης μας δίνουν τη δυνατότητα επιτήρησης των προστατευόμενων χώρων από παντού και κάτω από σχεδόν οποιασδήποτε συνθήκες

Αποτελείται από τις κάμερες (αναλογικές ή ψηφιακές) που συνδέονται σε ένα σύστημα καταγραφής. Τα συστήματα αυτά μπορούν να καταγράφουν εικόνα και ήχο όλο το 24ωρο και να πραγματοποιούν αυτόματα ελέγχους στους προστατευόμενους χώρους, ειδοποιώντας τους χρήστες ή το Κέντρο Λήψεως Σημάτων για οποιοδήποτε κατάσταση που πρέπει να ελεγχθεί. Μπορεί επίσης να συνεργαστεί με το υπάρχον σύστημα συναγερμού για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας του προστατευόμενου χώρου.

Ζωντανή ή καταγεγραμμένη εικόνα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση σας, τοπικά σε συνδεδεμένο μόνιτορ ή μέσω δικτύου και του Internet, στον υπολογιστή, smartphone ή tablet.

Τα συστήματα αυτά διακρίνονται σε:

 • Αναλογικά, τα συστήματα αυτά αποτελούνται από αναλογικές κάμερες και χρησιμοποιούν ομοαξονικά ή UTP καλώδια για την μεταφορά αναλογικού σήματος εικόνας που μπορεί να συνδεθεί σε μόνιτορ, τηλεόραση ή σύστημα καταγραφής. Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποδώσουν ανάλυση μέχρι και 960×576 εικονοστοιχείων και χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις χαμηλών απαιτήσεων.
 • Ψηφιακά SD-SDI, τα συστήματα αυτά αποτελούνται από ψηφιακές κάμερες που συνδέονται με ομοαξονικά καλώδια για την μεταφορά ψηφιακού σήματος εικόνας σε συμβατό σύστημα καταγραφής. Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποδώσουν μέχρι και ανάλυση 1920×1080 εικονοστοιχείων και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την αναβάθμιση τον υπαρχόντων αναλογικών συστημάτων.
 • Δικτυακά (IP), τα συστήματα αυτά αποτελούνται από δικτυακές κάμερες που συνδέονται σε τοπικό δίκτυο Ethernet ή με ασύρματο δίκτυο και λειτουργούν ανεξάρτητα ή μέσω ενός δικτυακού καταγραφικού. Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποδώσουν εικόνα 3, 5 ή περισσοτέρων Mega-pixel και είναι η πλέον ενδεδειγμένη τεχνολογία για τα συστήματα υψηλών απαιτήσεων.

Αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία μας και υλικά από τους καλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο μπορούμε να προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες όσο σύνθετες και εάν είναι.

Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control)

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν  διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πρόσωπα ή οχήματα σύμφωνα με το επίπεδο ασφαλείας και την χρονική στιγμή στους προστατευόμενους χώρους.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα για έλεγχο μιας εισόδου ή  συνδυαστικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις παρέχοντας κεντρικό έλεγχο δίνοντας πέραν της δυνατότητας ελέγχου πρόσβασης, δυνατότητα καταγραφής της ώρας εισόδου εξόδου των χρηστών.

Η πιστοποίηση των χρηστών επιτυγχάνεται με:

 • Κωδικούς πρόσβασης
 • Μαγνητικές κάρτες
 • Επαγωγικές κάρτες
 • Συστήματα βιομετρικού ελέγχου (δακτυλικά αποτυπώματα κ.α.)

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Το σύστημα πυρανίχνευσης ειδοποιεί για τον κίνδυνο ή την εκδήλωση πυρκαγιάς στον προστατευόμενο χώρο που εντοπίζεται με ειδικούς ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας ή με χειροκίνητη εντολή από τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς.

Ένα τυπικό σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει:

 • Ένα κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης
 • Αισθητήρες πυρανίχνευσης (καπνού/ θερμοκρασίας)
 • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς
 • Σειρήνες πυρανίχνευσής

Σε περίπτωση κινδύνου, το σύστημα Πυρανίχνευσης ενεργοποιεί τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και ειδοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του κέντρο λήψεως σημάτων.

Back to top